Biuro Informacji Kredytowej to baza danych, która gromadzi informacje na temat naszej historii kredytowej. Historia kredytowa to nic innego jak dane, które pomagają instytucjom bankowym ustalić naszą wiarygodność kredytową. To tam właśnie są gromadzone dane na temat naszych kredytów zarówno tych już spłaconych jak i tych, które właśnie spłacamy. Szczególnie istotne informacje to te dotyczące uiszczania przez nas opłat na zobowiązania, czyli po prostu czy regularnie spłacamy nasze raty w określonym przez bank terminie.
Skąd BIK bierze informacje na temat naszych zobowiązań czyli takich jak pożyczki czy kredyty bankowe. Kiedykolwiek staramy się o tego rodzaju produkty bankowe, bank współpracujący z BIK przesyła do bazy odpowiednie informacje na nasz temat.
W momencie kiedy bank udzieli nam kredytu informacje o tym w jakim terminie spłacamy nasze raty są na bieżąco aktualizowane.
Bank ma cały czas wgląd w to czy płacimy regularnie czy też zalegamy z terminową spłatą.
Po co tak właściwie bank zbiera takie dane. Baza ta pomaga mu oszacować ryzyko i podjąć decyzję o tym, czy udzielić nam kredytu. Wtedy to też, bank zwraca się z zapytaniem do bazy o naszą historię kredytową.
Jednakże, aby nasza historia kredytowa była jak najlepiej oceniona musimy starać się spłacać wszystkie zobowiązania finansowe w terminie.