Rolnictwo stoi przed licznymi wyzwaniami, a jednym z najważniejszych jest konieczność produkcji żywności w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Coraz więcej konsumentów szuka produktów, które są nie tylko zdrowe, ale także wytwarzane z poszanowaniem natury. W odpowiedzi na te potrzeby powstał system integrowanej produkcji, który łączy w sobie najlepsze praktyki rolnicze ze zmniejszaniem użycia chemikaliów i ochroną bioróżnorodności.

Czym jest certyfikat integrowanej produkcji?

Certyfikat integrowanej produkcji to specjalny dokument potwierdzający, że gospodarstwo rolne wykorzystuje nowoczesne, ekologiczne metody uprawy, które są przyjazne dla środowiska, a jednocześnie zapewniają wysoką jakość produktów rolnych. Integrowana produkcja to system zarządzania gospodarstwem, który łączy w sobie pozytywne praktyki rolnicze, maksymalne ograniczenie użycia chemikaliów oraz dbanie o bioróżnorodność. Integrowana produkcja kładzie spory nacisk na racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt. W praktyce oznacza to chociażby znaczne zredukowanie stosowania pestycydów i nawozów sztucznych, a także stosowanie biologicznych metod ochrony roślin. Gospodarstwa, które decydują się na wdrożenie zasad integrowanej produkcji, powinny przestrzegać rygorystycznych norm i standardów, które są stale kontrolowane przez organy posiadające odpowiednie uprawnienia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o certyfikacie integrowanej produkcji, to zapoznaj się ze stroną: https://iprcert.pl/.

W jaki sposób można otrzymać certyfikat integrowanej produkcji?

Proces uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji jest związany z przejściem przez różnorodne kontrole. Najważniejszym krokiem jest oczywiście zgłoszenie chęci przystąpienia do systemu integrowanej produkcji do odpowiedniego organu certyfikującego, który jest uprawniony do wydawania certyfikatów. W dalszej kolejności odbywa się skrupulatna analiza stanu gospodarstwa oraz stosowanych przez niego metod uprawy. Gospodarstwo powinno dostosować swoje praktyki do wymogów integrowanej produkcji, co nierzadko oznacza konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych technologiach czy zarządzaniu zasobami. Po wdrożeniu wszelkich wymaganych zmian i dostosowaniu się do standardów IP, następuje okres próbny, w trakcie którego gospodarstwo jest monitorowane i starannie oceniane. Organ certyfikujący przeprowadza audyty i inspekcje, aby nabrać pewności, że wszystkie zasady są respektowane. Jeżeli gospodarstwo pomyślnie przejdzie wszystkie etapy oceny, otrzymuje certyfikat integrowanej produkcji, który jest ważny przez pewien czas. Certyfikat ten musi być regularnie odnawiany, aby zagwarantować, że gospodarstwo dalej stosuje się do restrykcyjnych wymogów.

Jakie korzyści płyną z posiadania certyfikatu integrowanej produkcji?

Posiadanie certyfikatu integrowanej produkcji ma wiele zalet. Dla producentów rolnych, certyfikat stanowi potwierdzenie, że ich produkty spełniają wysokie standardy jakości i są bezpieczne do spożycia. W efekcie mogą oni uzyskać lepsze ceny za swoje produkty oraz łatwiej nawiązywać współpracę z kontrahentami. Gospodarstwa posiadające certyfikat integrowanej produkcji nierzadko mają też dostęp do specjalnych programów wsparcia i dofinansowań, które są zapewniane przez rządy oraz organizacje międzynarodowe w celu promowania zrównoważonego rolnictwa. Dla konsumentów produkty z certyfikatem integrowanej produkcji są z kolei gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Kupując takie produkty, mają pewność, że są one wolne od nadmiernej ilości chemikaliów, a ich produkcja odbywała się zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego.