Krajowa mapa zagrożeń jako narzędzie kształtowania bezpieczeństwa

Ostatnie lata pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Policja oraz służby mundurowe w ogóle zwracają się ku obywatelom. Za dowód tego twierdzenia można uznać priorytetowe wytyczne Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018, oraz 2019-2021. Wytyczne te zakładają,,zwiększenie efektywności działań policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem oraz wzmocnienie działań prospołecznych w ramach współpracy policji z organizacjami pozarządowymi … Czytaj dalej Krajowa mapa zagrożeń jako narzędzie kształtowania bezpieczeństwa