Zdecydowanej większości Polaków, szczególnie w młodym lub średnim wieku, zdarzyła się jazda autobusem bez ważnego biletu. Część z nich, po kontroli dokonywanej przez tzw. kanarów, została ukarana mandatem- każde miasto, indywidualnie reguluje cenę kary doliczając ewentualne koszty manipulacyjne.

O przepisach i stereotypach co do biletów w Polsce

Polacy bywają nękani wizytami tzw. windykatorów terenowych lub pismami i telefonami wzywającymi do zapłaty danej kary. Ostatnio głośno było o mandatach wystawianych w największych miastach w Polsce – sprawdź więcej na https://www.lokalny24.pl/. Poza oczywistym faktem nękania obywatela przez różnorodne firmy windykacyjne, które karane są wg odrębnych przepisów prawa karnego, każdej osobie przysługuje prawo do obrony.

Warto zauważyć, że firmy żerują na nieświadomości człowieka, próbując nawet nielegalnie ściągnąć daną należność, która została już unieważniona.

Reguluje to w sposób jasny i oczywisty z przepisu art. 77 ustawy i o Prawie Przewozowym, który mówi, że  roszczenie o zapłatę w zakresie kary za brak biletu przedawnia się z upływem 1 roku- co ważne, okres przedawnienia biegnie od daty, w której roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to sytuację w której przedawnienie ulega tylko w momencie, kiedy firma windykacyjna, nie wniesie sprawy o powództwo cywilne do Sądu w ciągu 365 dni od dnia ukarania za brak bileu.

A więc można się bronić

Każdy powinien mieć świadomość tego faktu i możliwość obrony, ponieważ firmy windykacyjne, znając ten przepis, często go ignorują, kierując sprawę do Sądu. Warto w takiej sytuacji wnieść swój sprzeciw, powołując się na w/w przepis prawa a także okoliczności działające na korzyść pozwanego- opisując przebieg zdarzenia, ewentualne naruszenia nietykalności kontrolera oraz sam fakt przedawnienia kary. Każdy, niezwisły Sąd RP, po rozpatrzeniu wniosku, wyda orzeczenie działające na korzyść obywatela a nie firmy windykacyjnej.

Dzięki temu, na drodze prawnej, można pozbyć się balastu w postaci windykatorów a jednocześnie ukrócić ich często bezprawną formę działania. Po otrzymaniu pozytywnego wyroku od Sądu jesteśmy wolni również od działań komornika, jeżeli doszłoby do naruszenia prawa i zajęciu naszego konta bankowego, należy bezwłocznie udać się do osoby prowadzącej naszą sprawę i dostarczyć kserokopię orzeczenia Sądu.